Categorieën
Geen categorie Nieuwsbrief

Februari 2023

  1. Informatie bijeenkomst Angerlo Aardgasvrij en uitslag van de enquête
  2. Gezocht vrijwilligers
  3. Vraag en antwoord
  4. Verduurzamen een breed begrip
Categorieën
Geen categorie Nieuwsbrief

Januari 2023

Hier komt snel de nieuwsbrief te staan

Categorieën
Geen categorie Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5

Op de eerste Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Angerlo Duurzaam zijn er ook verkiezingen. Er moet een bestuur en een Raad van Advies worden gekozen. Bij de oprichting zijn het eerste bestuur en de eerste Raad van Advies benoemd. Hoe die verkiezingen gaan leest u hier (link).

U kunt zich nog tot en met 3 september aanmelden als kandidaat bestuurslid en/of als kandidaat voor de Raad van Advies. Stuur een mail naar secretariaat@angerloduurzaam.nl

Categorieën
Geen categorie Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4

In nieuwsbrief nummer 2 hebben we iets verteld over isolatie. Daarnaast proberen we  nog  twee projecten van de grond te krijgen: een postcoderoos project en een participatieproject rond het zonnepark Bijvanck. 

Alle drie projecten komen aan de orde op onze ledenvergadering op 6 september

De laatste tijd verschijnen er berichten over het afschakelen van zonnepanelen op woonhuizen tijdens zonnige perioden. Wat betekent dit en hoe gaan we daar als Coöperatie mee om?

Categorieën
Geen categorie Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3

Wat vindt de Coöperatie Angerlo Duurzaam van het Wijktransitieplan dat de Regiegroep heeft opgesteld. Dat Wijktransitieplan wordt komende periode besproken in de gemeenteraad. We vertellen er meer over ter voorbereiding van onze ledenvergadering op 6 september.

Categorieën
Geen categorie Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2

Beste leden van onze coöperatie,

Op 30 juli ontving u van ons de eerste mail over de ledenvergadering van 6 september. Hierbij nieuwsbrief nummer 2. 

Dit najaar starten wij in samenwerking met Hubo Braamburg een actie met een warmte camera en isolatie. 

Er is veel te doen in de coöperatie. We roepen jullie op om daarbij een actieve rol te gaan spelen.

Categorieën
Geen categorie Nieuwsbrief

6 september Coöperatie Angerlo Duurzaam

Beste leden van onze Coöperatie,

De eerste algemene ledenvergadering van de Coöperatie Angelo Duurzaam is op 6 september 2021! We nodigen jullie uit voor deze bijeenkomst om 19:30 uur in De Meent.

Om te voorkomen dat we op 6 september elkaar overvoeren met informatie, sturen we tot aan die datum nieuwsbrieven. We brengen jullie zo op de hoogte van belangrijke onderwerpen: wat willen we samen met de Coöperatie, wat is er al gebeurd etc. 

Categorieën
Geen categorie Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Dorpsraad mei 2021

Hallo Angerlo, 

Van het aardgas af, technische oplossingen

Zoals eerder beschreven hebben we een technisch onderzoek laten uitvoeren waaruit bleek dat een collectief warmtenet met warmte uit oppervlaktewater en warmteopslag voor Angerlo mogelijk is en een goed alternatief kan zijn voor het aardgas. Omdat er nog veel onzekerheden in dit technische rapport zitten en dit rapport vervolgvragen oproept, vindt er nu vervolgonderzoek plaats door het bureau Syntraal. Hierbij wordt tot in groter detail ingegaan op deze collectieve warmtevoorziening. Er wordt onder meer onderzocht op welke wijze een warmtenet het beste gerealiseerd kan worden, hoeveel dit gaat kosten en waar de warmte vandaan komt. Begin juni verwachten wij de uitkomsten te ontvangen en u hierover meer duidelijkheid te geven.

Transitieplan

Eerder dit jaar hebben we een Concept Transitieplan voor Angerlo opgesteld. Dit transitieplan is opgesteld als momentopname in een proces om het dorp Angerlo aardgasvrij en duurzaam te ontwikkelen. Hiermee geeft het inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties inzicht in de afwegingen die gemaakt zijn en welke vervolgstappen worden voorgesteld. Dit plan vormt een basis voor vervolgstappen. En geeft houvast voor alle belanghebbende partijen. Het Transitieplan is aan het college van B&W aangeboden en zij hebben het positief omarmt. Naar aanleiding hiervan is het rapport in april doorgestuurd naar de Commissie ruimte van de Gemeenteraad. Ook zij hebben complimenten gegeven voor de kennis en interesse in het onderwerp vanuit Angerlo. Tevens vragen zij aandacht voor het draagvlak en de betaalbaarheid en haalbaarheid voor iedereen in Angerlo. Belangrijke punten waar we ook verder aan gaan werken.

Inwonersbijeenkomst

Wij merken inmiddels dat het via nieuwsbrieven, huis-aan-huis kranten, etc. erg moeilijk is om andere inwoners van Angerlo goed bij te praten en mee te nemen in het proces. Helaas hebben we het afgelopen jaar vanwege Corona weinig persoonlijk contact gehad. Omdat we verwachten dat we langzaam meer versoepelingen kunnen verwachten, willen we u alvast vragen om 19 juli en/of 22 juli alvast in uw agenda te noteren. In het dorpshuis verwachten we dan twee keer dezelfde inwonersbijeenkomst te houden waarin we vertellen over de voortgang, maar ook uw vragen willen beantwoorden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via aardgasvrij.angerlo@outlook.com   

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een Antwoord met daarin uw verzoek tot afmelding.   

De regiegroep wordt ondersteund door de gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland.

Categorieën
Geen categorie Nieuwsbrief

Presentatie 1 oktober

U kunt hier de presentatie bekijken