Projecten

Warmtescan

Alle leden van onze gemeenschap hebben de mogelijkheid om (eenmalig) gebruik te maken van een warmtescan voor hun huis, een waardevol instrument om energie-efficiëntie te verbeteren. Een van onze leden komt graag bij je langs om samen buiten het huis rond te lopen en te onderzoeken waar mogelijke warmtelekken zich bevinden.

Wat houdt de warmtescan in? Tijdens het bezoek gebruiken we geavanceerde infraroodtechnologie om temperatuurverschillen in en rond je huis in kaart te brengen. Hierdoor kunnen we potentiële warmteverliezen identificeren, zoals niet-geïsoleerde muren, deuren, ramen of andere structurele gebreken. De warmtescan biedt een visuele representatie van deze problemen, waardoor je gericht actie kunt ondernemen om je huis energiezuiniger te maken.

Hoewel we als vrijwilligers geen diepgaand advies kunnen geven over specifieke isolatiemethoden, staan we klaar om samen met jouw onverwachte warmtelekken rondom je huis op te sporen. Het doel is om bewustwording te creëren en je te helpen bij het nemen van eenvoudige stappen om energie te besparen.

Op de bijvoegde foto zie je bijvoorbeeld warmte die door de muur naar buiten komt vanwege niet-geïsoleerde CV-buizen in huis. Dit is een goed voorbeeld van een probleem waarmee je zelf aan de slag kunt. Samen streven ernaar om ons dorp niet alleen bewuster, maar ook energie-efficiënter te maken.


Deelauto

We staan aan het begin om te verkennen hoe we autodelen op de meest effectieve manier in ons dorp kunnen implementeren.

Autodelen biedt talloze voordelen, waaronder kostenbesparing, milieubewustzijn en het versterken van de gemeenschapsbanden. We staan voor de keuze tussen het delen van onze eigen auto’s met mededorpsbewoners of het aanschaffen van een gemeenschappelijke auto’s waar we via een abonnement gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Laten we eens inzoomen op beide opties:

  • Eigen Auto Delen:
    Door je eigen auto te delen met anderen uit het dorp, kunnen we niet alleen kosten besparen, maar ook een gevoel van solidariteit en verbondenheid bevorderen. Samen delen we niet alleen de lasten van de autokosten, maar creëren we ook een duurzaam initiatief dat onze ecologische voetafdruk verkleint. Bovendien kunnen we via een gedeelde kalender en duidelijke afspraken zorgen voor een soepele coördinatie van het autogebruik.
  • Gemeenschappelijke Auto met Abonnement:
    Een alternatieve benadering is het aanschaffen van een gemeenschappelijke auto waarin dorpsbewoners via een abonnement gezamenlijk gebruik kunnen maken van het voertuig. Dit biedt flexibiliteit en toegankelijkheid, vooral voor degenen die geen eigen auto bezitten. We kunnen samenwerken om de kosten eerlijk te verdelen en een systeem opzetten dat gemakkelijk te beheren is.

Om deze keuze goed te informeren, nodigen we jullie uit om jullie gedachten en ideeën te delen. Laat ons weten welke optie je voorkeur heeft, of als je andere suggesties hebt die het autodelen in ons dorp kunnen verbeteren. Samen kunnen we de toekomst van mobiliteit in ons dorp vormgeven en tegelijkertijd een duurzame en hechte gemeenschap opbouwen.


Luiercontainer

Het is hoog tijd dat de voorzieningen voor het inleveren van bijvoorbeeld luiers ook in ons dorp beschikbaar worden, vergelijkbaar met naburige gemeenten zoals Bronckhorst. Momenteel moeten we een afstand van 40 kilometer rijden om deze service in Zevenaar te gebruiken, wat niet alleen tijdrovend is maar ook niet duurzaam.

Gelukkig is er al een voorstel binnen onze gemeente, maar het is cruciaal om hier meer aandacht aan te besteden en ervoor te zorgen dat het concreet wordt gerealiseerd. Als betrokken bewoners roepen we op om tot oplossingen te komen om lokaal de benodigde faciliteiten te realiseren, zodat we niet langer afhankelijk zijn van verre locaties.  Laten we streven naar een gemeenschap waar essentiële voorzieningen binnen handbereik zijn en samen bouwen aan een gemakkelijkere en duurzamere manier van leven in ons dorp.


Mini warmtenet

In onze zoektocht naar duurzame energieoplossingen wordt steeds meer aandacht besteed aan alternatieve methoden voor warmtevoorziening. Een veelbelovende benadering is het concept van kleine warmtenetten als alternatief voor de traditionele collectieve warmtenetwerken. Deze nieuwe benadering richt zich op blokken van 3 tot 6 woningen, waarbij efficiëntie en duurzaamheid hand in hand gaan.Het idee achter dit concept is eenvoudig maar ingenieus: door middel van een klein warmtenet kunnen meerdere woningen worden aangesloten op een centraal punt, waardoor het aantal boringen en graafwerkzaamheden aanzienlijk wordt verminderd. Dit resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen. Dit concept heeft nog een extra voordeel: je hoeft geen toestemming te vragen voor het gebruik van publieke grond, waardoor het allemaal minder bureaucratisch wordt. Ook vermijden we het gedoe van opnieuw graven in de straten, wat het proces nog efficiënter maakt.

Een van de belangrijkste voordelen van deze benadering is dat slechts één enkele boring nodig is om meerdere woningen van warmte te voorzien. Dit minimaliseert niet alleen de fysieke impact op de omgeving, maar vermindert ook de tijd en moeite die nodig is voor de installatie. Bovendien opent het de deur naar een meer flexibele implementatie, waarbij gemeenschappen op een schaalbare manier kunnen profiteren van duurzame warmtevoorziening.

Om de haalbaarheid van dit innovatieve concept te onderzoeken, is een gedetailleerde kostenanalyse per huis van essentieel belang. Het is van belang om de initiële investeringskosten, operationele uitgaven en mogelijke subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Door deze aspecten zorgvuldig te evalueren, kunnen stakeholders een weloverwogen beslissing nemen over de implementatie van kleine warmtenetten als duurzaam alternatief voor grootschalige warmtevoorzieningen.

Kortom, het verkennen van kleine warmtenetten als alternatief voor grotere collectieve netwerken biedt niet alleen een milieuvriendelijkere optie, maar kan ook aanzienlijke voordelen opleveren op het gebied van kostenbesparing en efficiënte energievoorziening. Dit initiatief belooft een veelbelovende stap te zijn in de richting van een duurzamere toekomst voor gemeenschappen wereldwijd.


Overgebleven stroom

In onze zoektocht naar duurzame oplossingen zijn we tegen een probleem aangelopen waar een aantal mensen in het dorp momenteel mee dealt.: zij betalen nu al om stroom terug te leveren aan het net.

Om dit probleem aan te pakken, onderzoeken we innovatieve ideeën, waarvan er één het plaatsen van laadpalen bij deze huishoudens omvat. Deze laadpalen zullen niet alleen dienen om elektrische auto’s op te laden, maar ook om fietsen van stroom te voorzien wanneer er een overschot aan elektriciteit is. Hiermee geven we onze gemeenschap de mogelijkheid om overtollige stroom op een zinvolle en duurzame manier te benutten. Bij het selecteren van laadpalen zullen we streven naar duurzaamheid, waarbij we materialen en technologieën kiezen die het minst belastend zijn voor het milieu. 

We willen onze gemeenschap aanmoedigen om met andere ideeën te komen of ondersteuning te bieden bij het uitwerken van dit initiatief. Samen kunnen we brainstormen over innovatieve oplossingen om niet alleen de kosten te minimaliseren voor degenen die momenteel betalen voor teruglevering, maar ook om een positieve impact hebben op ons milieu en lokale gemeenschap.


Voedselverspilling

Duurzaamheid is een breed en allesomvattend begrip, en wij geloven dat het niet alleen gaat om wat je kunt kopen, maar ook om wat je kunt delen en besparen. Ons nieuwe project richt zich op het delen, ruilen en lokaal kopen van overproductie uit moestuinen, waarmee we als inwoners aanzienlijke hoeveelheden energie kunnen besparen en die anders zouden worden verbruikt door grote ketens zoals supermarkten en transportbedrijven.

In ons streven naar een duurzamere levensstijl willen we graag samen met onze gemeenschap ideeën verkennen om dit project vorm te geven. Het delen van overschotten uit moestuinen is niet alleen een milieubewuste keuze, maar het versterkt de onderlinge banden. We nodigen iedereen uit om bij te dragen aan het ontwikkelen van een plan dat bij onze gemeenschap past. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van lokale ruilmarkten, waar inwoners hun overschotten kunnen delen en ruilen met anderen.

Wij begrijpen dat het succes van dit project afhangt van de betrokkenheid van onze gemeenschap. Samen kunnen we namelijk een tastbaar verschil maken en onze gemeenschap transformeren in een bloeiende oase van duurzaamheid. 


Gezamenlijke inkoopacties

Een van onze nieuwe projecten richt zich op het gezamenlijk inkopen van duurzame items, zoals isolatiemateriaal of zonnepanelen, om niet alleen de kosten te drukken, maar ook betere voorwaarden te onderhandelen voor zowel materiaal als installatie.

Samenkopen biedt tal van voordelen. Ten eerste stelt het ons als gemeenschap in staat om collectief te profiteren van schaalvoordelen. Door gezamenlijk in te kopen, kunnen we aantrekkelijke kortingen bedingen bij leveranciers, waardoor de kosten per huishouden aanzienlijk worden verlaagd. Of het nu gaat om hoogwaardige isolatiematerialen of efficiënte zonnepanelen, samenwerking vergroot onze koopkracht en maakt duurzame investeringen toegankelijker voor iedereen.

Daarnaast opent gezamenlijke inkoop de deur naar betere onderhandelingsmogelijkheden. Als gemeenschap hebben we de kracht om gunstige voorwaarden te bedingen, zowel op het gebied van prijs als service.

Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden die gezamenlijke inkoop met zich meebrengt en nodigen alle inwoners uit om deel te nemen aan deze collectieve inspanning. Samen staan we sterk, en door onze krachten te bundelen, kunnen we niet alleen besparen op kosten, maar ook een blijvende impact hebben op onze leefomgeving.

Over het plan van aanpak horen jullie later meer..