Angerlo Duurzaam

Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD) is opgericht door de bewoners van Angerlo om gezamenlijk en op een juiste manier duurzaamheid in het dorp vorm te geven. Met zoveel mogelijk van onze dorpsgenoten willen wij het volgende bereiken

  • Gezamenlijke projecten opzetten in of rond het dorp die duurzaamheid bevorderen. 
  • Aan tafel zitten bij overheid en netbeheerders om de wensen en zorgen van onze leden te bespreken en verdedigen.

Word ook lid en help het dorp mee om duurzaamheid gezamenlijk en goed te regelen!

De rol van de CAD

De CAD richt zich primair op het bevorderen van gebruik van duurzame energie en daarnaast op duurzaamheid in brede zin. Met het oprichten van CAD is ook direct een organisatie gecreëerd die namens de leden en dus inwoners van Angerlo een rol kan spelen in de toekomstige energietransitie. Een gesprekspartner samen met anderen (zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad) in de richting van onze overheid en zo mee beslissen of adviseren over de routes die er gelopen worden in kader van de energie transitie.

Onze projecten

Naast inspraak bij de overheid tijdens de energietransitie wil de CAD ook zorgen voor lokale duurzaamheid in Angerlo. Hiervoor zijn wij bezig met een aantal projecten zoals een warmtescan voor onze leden.

Lees hier meer over onze projecten…