Wij zoeken leden!

Veel mensen denken na over wat ze kunnen doen om hun energievoorziening duurzaam te maken, ook in Angerlo. De ‘regiegroep Angerlo duurzaam en aardgasvrij’ heeft het initiatief genomen om daarvoor
een coöperatie op te richten.

De Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD)

Bekijk hier onze presentatie zoals die gegeven zou zijn op 1 oktober.

De CAD wordt opgericht dóór en vóór bewoners van Angerlo. Een coöperatie is een bijzondere vorm van een vereniging. Het lidmaatschapsgeld bedraagt voor huishoudens 10 euro en voor bedrijven 100 euro. De verwachting is dat dit bedrag snel wordt terugverdiend bij deelname aan een van de eerste projecten. We willen graag dat iederéén in Angerlo mee kan doen, vandaar dat dit lidmaatschap zo aantrekkelijk is gemaakt.

De rol van de CAD

Vanuit de coöperatie willen we zo snel mogelijk aan de slag met De CAD zal het centrale loket worden waar inwoners terecht kunnen voor vragen over een duurzame energievoorziening voor Angerlo. De CAD zal de inwoners ook informeren over initiatieven van de gemeente Zevenaar, initiatieven van netbeheerders en subsidiemogelijkheden. Via de CAD kunnen we ook onze krachten bundelen. Samen staan we immers sterker. Uiteindelijk draait het allemaal om concrete projecten voor verduurzaming.

Het eerste project

Een van de eerste projecten wordt een gezamenlijk zonne-energie project, bekend als postcoderoos-project. Dit betekent gezamenlijk investeren in één of meerdere zonneparken waar we ook de financiële voordelen van ontvangen. De overheid ondersteunt dergelijke pro jecten ook financieel. Daarnaast willen we starten met een collectieve inkoop van duurzame energie.

Bestuur en inspraak leden

Het eerste bestuur wordt gevormd door de leden van de Regiegroep Angerlo Aardgasvrij en duurzaam, namelijk Geert Kaper, Ramon van der Knaap, Jodrik Krelekamp, Nanette Tabois en Edwin Visser.

De volgende leden van de regiegroep hebben zich aangemeld als lid en zij nemen ook plaats in de ledenraad: Toon Albers, Gerard Staring, Toon Derksen, Reton Nijkamp, Ans Elffrink, Theo Heemskerk, Arend Minkman, Ton Heurnink, Ton van der Zwet, Tonny Meijer, Antoon Ubbink, Jebbo Haverkamp.

Word lid!

Als lid kunt u direct meepraten en meebeslissen over de verduurzaming van ons dorp die bij onze wensen en mogelijkheden past. Ook kunt u zo financieel meeprofiteren. Het lid- maatschap staat open voor iedere huishouden in het dorp Angerlo en ieder bedrijf dat in Angerlo is gevestigd. Voor slechts 10 euro kunt u als huishouden lid worden.

Heeft u belangstelling, spreek dan een van de genoemde buurtgenoten aan of vul het onderstaande formulier in.