Categorieën
Geen categorie

Nieuwsbrief 5

Op de eerste Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Angerlo Duurzaam zijn er ook verkiezingen. Er moet een bestuur en een Raad van Advies worden gekozen. Bij de oprichting zijn het eerste bestuur en de eerste Raad van Advies benoemd. Hoe die verkiezingen gaan leest u hier (link).

U kunt zich nog tot en met 3 september aanmelden als kandidaat bestuurslid en/of als kandidaat voor de Raad van Advies. Stuur een mail naar secretariaat@angerloduurzaam.nl

Het bestuur stelt de volgende spelregels voor bij de verkiezingen. 

  • Over personen wordt schriftelijk gestemd. 
  • Wanneer er minder of precies genoeg kandidaten zijn voor het bestuur en/of de Raad van Advies dan zijn de kandidaten allen verkozen en vindt er geen stemming plaats, als de ALV met deze procedure instemt.
  • Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. De Raad van Advies bestaat uit maximaal 25 leden. 
  • Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn wordt er schriftelijk gestemd. Vanuit de vergadering worden drie personen benoemd die de stemmen tellen. Op de lijsten worden alle kandidaten vermeld. 
  • Elk lid kan 3 stemmen uitbrengen voor de bestuursverkiezing en 5 stemmen voor de Raad van advies verkiezing.
  • De 7 kandidaten met de meeste stemmen worden benoemd in het bestuur. De 25 kandidaten met de meeste stemmen worden benoemd in de Raad van Advies. 

Wil je meedenken, meepraten of anderszins actief zijn, meld je dan aan als lid van de verschillende werkgroepen, de Raad van Advies, of het bestuur van de Coöperatie door een mail te sturen naar secretariaat@angerloduurzaam.nl.  We hebben op tal van terreinen versterking nodig.

Nog niet aangemeld voor de ledenvergadering?

Het bestuur Coöperatie Angerlo Duurzaam