Categorieën
Geen categorie

Nieuwsbrief 4

In nieuwsbrief nummer 2 hebben we iets verteld over isolatie. Daarnaast proberen we  nog  twee projecten van de grond te krijgen: een postcoderoos project en een participatieproject rond het zonnepark Bijvanck. 

Alle drie projecten komen aan de orde op onze ledenvergadering op 6 september

De laatste tijd verschijnen er berichten over het afschakelen van zonnepanelen op woonhuizen tijdens zonnige perioden. Wat betekent dit en hoe gaan we daar als Coöperatie mee om?

Naast het project Isolatie dat we samen met HUBO Braamburg ontwikkelen en dat dit najaar verder vorm krijgt, onderzoeken we of een Postcoderoos-project voor Angerlo kansrijk is. We overleggen met een familie of een van de schuurdaken geschikt is om vol te leggen met zonnepanelen waardoor we in Angerlo ons “eigen” stroom opwekken. Naast de technische aspecten komt er ook de vraag aan de orde hoe we de zonnepanelen financieren. Is daar belangstelling voor onder onze leden? En tegen welke condities?

Dezelfde vraag doet zich voor bij het project zonnepark Bijvanck. Met de Coöperatie Zie de zon schijnt zijn we in gesprek over deelname in dit project. Is dat een aantrekkelijk idee voor de leden van de coöperatie? Zijn zij bereid eventueel ook hierin te participeren? En tegen welke voorwaarden?

In verschillende kranten zijn er berichten verschenen dat zonnepanelen van particulieren uitgezet worden op het moment dat er veel zon is (piekmomenten). Dat schijnt ook in Angerlo het geval te zijn. Dan leveren de eigen zonnepanelen ook geen bijdrage meer aan het eigen energieverbruik. Volgens Liander kan deze situatie in gebieden met veel zonnepanelen tijdens zo’n piek situatie voorkomen. Een oplossing is het verbeteren van het lokale netwerk, maar is volgens Liander duur en niet op korte termijn mogelijk. Hoe kunnen we met deze situatie omgaan als Coöperatie?

De ledenvergadering heeft dus ook inhoudelijke thema’s.  De volgende nieuwsbrief vertelt meer over de verkiezingen van de Raad van Advies en het bestuur. 

Wil je meedenken, meepraten of anderszins actief zijn meld je dan aan als lid van de verschillende werkgroepen, de Raad van Advies, of het bestuur van de Coöperatie door een mail te sturen naar secretariaat@angerloduurzaam.nl.  Zie voor meer informatie over de functies nieuwsbrief 2.

Nog niet aangemeld voor de ledenvergadering?

Het bestuur Coöperatie Angerlo Duurzaam