Categorieën
Geen categorie

Nieuwsbrief 3

Wat vindt de Coöperatie Angerlo Duurzaam van het Wijktransitieplan dat de Regiegroep heeft opgesteld. Dat Wijktransitieplan wordt komende periode besproken in de gemeenteraad. We vertellen er meer over ter voorbereiding van onze ledenvergadering op 6 september.

Op 22 juli presenteerde de Regiegroep Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam de laatste versie van het Wijktransitieplan. Het definitieve plan is aangeboden aan de gemeente en zal naar verwachting eind september behandeld worden in de gemeenteraad.

De Coöperatie Angerlo Duurzaam is voortgekomen uit de regiegroep en gaat nu zelfstandig verder. Het wijktransitieplan moet omgezet worden in een uitvoeringsplan. De Coöperatie praat daarover mee, samen met de dorpsraad, Liander, Plavei en de gemeente in de zogenoemde Programmaorganisatie.  

De Coöperatie wil Angerlo duurzaam maken en dat betekent dat op termijn er een alternatief moet komen voor aardgas. Koken, verwarmen en warm water moet wel betaalbaar blijven en tenminste het huidige comfort bieden. We behartigen daarbij de belangen van onze leden. 

Als eerste wordt gekeken, op basis van het Wijktransitieplan, naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een warmtenet. 

Wil je meedenken, meepraten of anderszins actief zijn meld je dan aan als lid van de verschillende werkgroepen, de Raad van Advies, of het bestuur van de Coöperatie door een mail te sturen naar secretariaat@angerloduurzaam.nl.  Zie voor meer informatie over de functies de vorige nieuwsbrief.

Nog niet aangemeld voor de ledenvergadering?

Volgende week komt de volgende nieuwsbrief waarin we vertellen over de lopende projecten.

Het bestuur Coöperatie Angerlo Duurzaam