Categorieën
Geen categorie

Nieuwsbrief 2

Beste leden van onze coöperatie,

Op 30 juli ontving u van ons de eerste mail over de ledenvergadering van 6 september. Hierbij nieuwsbrief nummer 2. 

Dit najaar starten wij in samenwerking met Hubo Braamburg een actie met een warmte camera en isolatie. 

Er is veel te doen in de coöperatie. We roepen jullie op om daarbij een actieve rol te gaan spelen.

Met Hubo Braamburg zijn wij in gesprek over een kortingsactie op middelen die je kunt gebruiken om je huis te verduurzamen. Deze actie zal vooral voor leden zijn. Om  je een indicatie te geven hoe je je huis kunt verduurzamen kunnen we vanaf oktober met een warmtecamera samen met jou de warmtelekken in je woning opsporen.

Tijdens de ledenvergadering wordt het bestuur voor 3 jaar geïnstalleerd en de Raad van advies voor 4 jaar. De huidige bestuursleden Edwin Visser, Jodrik Krelekamp, Geert Kaper en Nanette Tabois zijn voornemens om door te gaan als bestuurslid. Zij zijn wel op zoek naar versterking. Het is wenselijk dat het bestuur uit 7 leden bestaat. Spreekt jou een functie als bestuurslid aan, stuur een mail aan secretariaat@angerloduurzaam.nl.  Mocht je eerst mee informatie over willen stuur dan ook een mail met je telefoonnummer en we bellen je zo spoedig mogelijk.

Ook zoeken wij een aanvulling van de raad van advies. De Raad van advies heeft nu 15 leden en zoekt versterking. Nog niet iedereen heeft zich verkiesbaar gesteld. De Raad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 25 leden. In de Raad van advies adviseer je het bestuur over te nemen besluiten. Spreekt jou een functie als lid van raad van advies aan  meld je dan aan via mail secretariaat@angerloduurzaam.nl.

We begrijpen dat je graag zou willen weten wat het dan inhoudt bestuurslid of lid van raad van advies. Dit gaan we de komende jaren samen ondervinden. Samen kunnen we de inwoners van Angerlo vertegenwoordigen in de  weg naar duurzaamheid en uiteindelijk aardgasvrij.

Nog niet aangemeld voor de ledenvergadering?

Volgende week komt de volgende nieuwsbrief,

Het bestuur Coöperatie Angerlo Duurzaam