Categorieën
Geen categorie

6 september Coöperatie Angerlo Duurzaam

Beste leden van onze Coöperatie,

De eerste algemene ledenvergadering van de Coöperatie Angelo Duurzaam is op 6 september 2021! We nodigen jullie uit voor deze bijeenkomst om 19:30 uur in De Meent.

Om te voorkomen dat we op 6 september elkaar overvoeren met informatie, sturen we tot aan die datum nieuwsbrieven. We brengen jullie zo op de hoogte van belangrijke onderwerpen: wat willen we samen met de Coöperatie, wat is er al gebeurd etc. 

Deze keer starten we dus met de oproep aan al onze leden om vooral naar de Algemene Ledenvergadering te komen. Het is onze eerste algemene ledenvergadering en het is goed om met elkaar in gesprek te komen. Welke routes gaan we volgen en wat voor concrete zaken lopen er nu?

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een knop voor aanmelding. Meldt u aan en en dan gaan en kunnen we met elkaar in gesprek!

De Coöperatie richt zich op duurzaamheid en met elkaar nadenken over het zuinig omspringen met bijvoorbeeld energie. In de volgende nieuwsbrief zullen we wat dieper ingaan over concrete acties voor u als leden van de Coöperatie en de voordelen die het oplevert.

Daarnaast hebben we met het oprichten van de Coöperatie ook direct een organisatie gecreëerd die een rol kan spelen in de grote  toekomstige energietransitie. Een gesprekspartner samen met anderen (zoals bijvoorbeeld de dorpsraad) in de richting van onze overheid en zo mee beslissen of adviseren over de routes die er gelopen worden.

Regie over ons eigen dorp en verduurzaming is belangrijk. Het belang van onze leden en dus van ons mooie dorp behartigen staat daarbij voorop.

Vele handen maken licht werk, dus kom op 6 september en help jezelf en de Coöperatie!

Volgende week komt de volgende nieuwsbrief,

Het bestuur Coöperatie Angerlo Duurzaam