Categorieën
Geen categorie

Nieuwsbrief Dorpsraad mei 2021

Hallo Angerlo, 

Van het aardgas af, technische oplossingen

Zoals eerder beschreven hebben we een technisch onderzoek laten uitvoeren waaruit bleek dat een collectief warmtenet met warmte uit oppervlaktewater en warmteopslag voor Angerlo mogelijk is en een goed alternatief kan zijn voor het aardgas. Omdat er nog veel onzekerheden in dit technische rapport zitten en dit rapport vervolgvragen oproept, vindt er nu vervolgonderzoek plaats door het bureau Syntraal. Hierbij wordt tot in groter detail ingegaan op deze collectieve warmtevoorziening. Er wordt onder meer onderzocht op welke wijze een warmtenet het beste gerealiseerd kan worden, hoeveel dit gaat kosten en waar de warmte vandaan komt. Begin juni verwachten wij de uitkomsten te ontvangen en u hierover meer duidelijkheid te geven.

Transitieplan

Eerder dit jaar hebben we een Concept Transitieplan voor Angerlo opgesteld. Dit transitieplan is opgesteld als momentopname in een proces om het dorp Angerlo aardgasvrij en duurzaam te ontwikkelen. Hiermee geeft het inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties inzicht in de afwegingen die gemaakt zijn en welke vervolgstappen worden voorgesteld. Dit plan vormt een basis voor vervolgstappen. En geeft houvast voor alle belanghebbende partijen. Het Transitieplan is aan het college van B&W aangeboden en zij hebben het positief omarmt. Naar aanleiding hiervan is het rapport in april doorgestuurd naar de Commissie ruimte van de Gemeenteraad. Ook zij hebben complimenten gegeven voor de kennis en interesse in het onderwerp vanuit Angerlo. Tevens vragen zij aandacht voor het draagvlak en de betaalbaarheid en haalbaarheid voor iedereen in Angerlo. Belangrijke punten waar we ook verder aan gaan werken.

Inwonersbijeenkomst

Wij merken inmiddels dat het via nieuwsbrieven, huis-aan-huis kranten, etc. erg moeilijk is om andere inwoners van Angerlo goed bij te praten en mee te nemen in het proces. Helaas hebben we het afgelopen jaar vanwege Corona weinig persoonlijk contact gehad. Omdat we verwachten dat we langzaam meer versoepelingen kunnen verwachten, willen we u alvast vragen om 19 juli en/of 22 juli alvast in uw agenda te noteren. In het dorpshuis verwachten we dan twee keer dezelfde inwonersbijeenkomst te houden waarin we vertellen over de voortgang, maar ook uw vragen willen beantwoorden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via aardgasvrij.angerlo@outlook.com   

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een Antwoord met daarin uw verzoek tot afmelding.   

De regiegroep wordt ondersteund door de gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland.